Projecten

Wat we doen: hieronder vindt u de projecten die Ouderen Samen uitvoert

Lopende projecten

Vrijwillige Ouderenadviseurs: 

Vrijwillige ouderenadviseurs bezoeken, informeren, adviseren, activeren en/of verwijzen senioren en/of hun mantelzorgers op het terrein van welzijn, wonen, zorg, vervoer en inkomen.
Lees meer….


Cliëntondersteuning:

In de Wmo 2015 is geregeld dat iedereen die zich tot de gemeente Vught wendt voor huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. Lees meer…


Woonadvies: veilig en comfortabel in uw eigen huis:

Het bewust maken van en inzicht geven in mogelijke aanpassingen van de (eigen) woning, zodat men langer in de eigen woning kan blijven wonen. De geadviseerde woningverbeteringen hebben betrekking op wooncomfort, veiligheid, en toegankelijkheid van de woning, en het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Lees meer…


Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Het doel van de Bezoekdienst is het bieden van gerichte ondersteuning aan 55-plussers in Vught bij rouwverwerking teneinde de kans op eenzaamheid en sociaal isolement te reduceren. Lees meer…


Werkgroep Wonen voor ouderen:

De werkgroep heeft zich verdiept in de woonwensen van de senioren. Zij vraagt regelmatig aandacht voor voldoende woningen en appartementen voor senioren bij nieuwbouwplannen.


Activiteitencommissie Vught-Zuid:

Een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de Rode Rik 2.0, huis van de wijk in Vught Zuid.


Zomerschool 55+:

In de zomer is het rustig: geen clubs of bijeenkomsten, kinderen en vrienden met vakantie. Voor contact, ontmoeting en bezigheden voor alle 55 plussers in Vught organiseert Ouderen Samen met ABZ de Zomerschool 55+. zomerschool-55+


Werkgroep Toegankelijk Vught
Mobiliteit is in het vergrijzende Vught voor iedereen van belang. De overheid wil mensen zo lang mogelijk hun zelf¬standig¬heid laten behouden, en zal daarom zoveel mogelijk doen om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te houden. De werkgroep Toegankelijk Vught heeft zich tot doel gesteld er mede voor te zorgen dat mensen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig op pad kunnen. Lees meer…


Samenwerking

Ouderen Samen is partner in de volgende samenwerkingsverbanden:
De Rode Rik 2.0, Vught voor Elkaar, Samen Sterk in de wijk, Toegankelijk Vught en Armoedeoverleg Vught.


De Rode Rik 2.0, huis van de Wijk in Vught-Zuid, Van Sonstraat 49a.

Doel: het aanbieden van ontmoeting en activiteiten voor buurtbewoners in Vught-Zuid. Vrijwilligers vormen de motor van De Rode Rik 2.0. De activiteitencommissie van Ouderen Samen organiseert diverse activiteiten. Meer informatie over de activiteiten in De Rode Rik op de website van Ouderen Samen onder Agenda: wat is er te doen in de Rode Rik2.0

Elke donderdag om 17.30 uur wordt er een vers gemaakte warme maaltijd geserveerd. Het menu vindt u op de website: www.roderik2.nl Van te voren reserveren.


Platform Samen Sterk in de wijk. Ouderen Samen zit met tien organisaties en met de gemeente Vught aan tafel in het platform Samen sterk in de wijk. Doel: een samenhangend pakket aan zorg- en welzijnsdiensten te ontwikkelen dat aansluit op de behoeftes van kwetsbare mensen. Lees meer…


Armoede Overleg Vught. Verschillende organisaties in Vught houden zich bezig met het thema Armoede. Viermaal per jaar vindt het Armoede Overleg Vught plaats.


Projecten afgerond

Vitok Project: Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid.

Stichting Vughterstede en Stichting Ouderen Samen hebben samen de handen ineengeslagen voor het unieke Vughtse project “Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid: elkaar wat te bieden hebben”. Het project maakt het met inzet en ondersteuning van vitale senioren (vrijwilligers) mogelijk dat de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen wordt verhoogd en dat ze (meer) mee gaan doen met maatschappelijke activiteiten. Het stimuleren van sociale contacten en het (weer) meedoen aan bijvoorbeeld welzijnsactiviteiten zorgt er voor dat ouderen die thuis wonen uit hun isolement gehaald worden. Hieruit zijn de tabletlessen en -ondersteuning voortgekomen.


Laat een reactie achter