De plannen voor 2019 van Ouderen Samen

Stichting Ouderen Samen komt al zo’n 10 jaar op voor de Ouderen van Vught en Cromvoirt. Ruim 80 vrijwillige senioren zetten zich actief en betrokken in. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de Vughtse samenleving.

De speerpunten van ons beleid voor 2019 zijn:

  • Om eenzaamheid te bestrijden en te voorkomen gaat Ouderen Samen in 2019 en 2020 alle (ruim 2500) 75-plussers bezoeken.
  • Samen met de Seniorenbus Vught bieden we activiteiten mét vervoer aan. In de Rode Rik rijgen we activiteiten aan elkaar tot een gezellige daginvulling, zoals koffiedrinken, warme maaltijd, spelletjes en bewegen.
  • We werken met de gemeente aan een inclusieve samenleving zodat eenzaamheid minder snel de kans krijgt. We starten, samen met andere organisaties, het GeheugenCafé Vught.
  • We maken ons sterk voor voorzieningen en meer geschikte en betaalbare woningen. Een kernteam, waar Ouderen Samen deel van uitmaakt, gaat aan de slag met de opdracht om zogenoemde tussenvoorzieningen (tussen verpleeghuis en zelfstandig wonen met thuiszorg) te realiseren. En we doen aanbevelingen om de bouw van betaalbare seniorenwoningen te versnellen.
  • Via artikelen in de plaatselijke media gaan we nog meer informatie verstrekken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • In navolging van het lijsttrekkersdebat in maart 2018 worden de fracties van de gemeenteraad uitgenodigd voor wijkbijeenkomsten met senioren die daar vragen kunnen stellen en informatie inwinnen.
  • Doorgaan met bestaande activiteiten


We zetten bestaande activiteiten voort met andere Vughtse organisaties
. Tevens gaan we door met het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen door ons aanbod van ouderenadviseurs, cliëntondersteuners, woonadviseurs en de bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars.

We organiseren ontmoetingen en activiteiten in de Rode Rik, de Zomerschool en de Winterschool en hebben we aandacht voor de behoeften en de wensen van mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers.

De werkgroep Toegankelijkheid besteedt specifiek aandacht aan senioren en mensen met een lichamelijke of visuele handicap. De werkgroep signaleert problemen in de fysieke omgeving en neemt deel aan het overleg over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Behalve samenwerkingspartner van andere organisaties in Vught blijft Ouderen Samen ook belangenbehartiger voor senioren bij de gemeente en werken we mee aan de uitvoering van het Beleidskader lokaal sociaal domein en de Lokale sociale agenda.

Lees het hele werkplan 2019(pdf) en het werkplan communicatie 2019(pdf)

De jaarlijkse bijeenkomst van alle vrijwilligers van Ouderen Samen

Ouderenadviseur Gemma Straathof geeft advies

 

Laat een reactie achter