Projectgroep Toegankelijk Vught

Mobiliteit is in het vergrijzende Vught voor iedereen van belang. De overheid wil mensen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid laten behouden, en zal daarom zoveel mogelijk doen om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te houden.

Een derde van de Vughtenaren is ouder dan 55 jaar, 5 % van de inwoners van Vught woont in zorginstellingen, waaronder veel jongeren. Een groot deel is aangewezen op hulpmiddelen om zich op straat te kunnen voortbewegen.

De projectgroep Toegankelijk Vught heeft zich tot doel gesteld er mede voor te zorgen dat mensen zo veel en zo lang mogelijk zelfstandig op pad kunnen om zelf boodschappen te doen, op bezoek te gaan etc. Dat doen we door :

 • Knelpunten te signaleren en te zoeken naar een praktische oplossing samen met wie daar verantwoordelijk voor is.
 • Mensen bewust te maken van de hindernissen die minder valide mensen tegenkomen, en die kunnen worden weggenomen als we daar alerter op zijn.
 • De gemeente Vught heeft ook de komende jaren nog veel reconstructies op het programma staan. Denk daarbij aan vervanging van de riolering, groot onderhoud of het verbeteren van wegen en trottoirs maar ook het nieuwe Centrumplan zal veel overlast geven.
 • Bij deze werkzaamheden wordt de werkgroep Toegankelijk Vught vroegtijdig geraadpleegd over zaken als veilige oversteekplaatsen, looproutes en het planten van bomen in woongebieden. Ook adviseren we over aanleg van fiets¬paden en trottoirs en oriëntatiepunten voor blinden en slechtzienden. Bovendien kijken we naar het aantal rustplaatsen, parkeerplaatsen en straatverlichting op bepaalde routes.
 • Daarnaast zien we het als een belangrijke taak om Vughtse burgers en ondernemers bewust te maken van de problemen waar mensen met een beperkte mobiliteit mee te maken hebben.
 • Daarom organiseren we trainingen voor bijvoorbeeld winkeliers en buitendienst¬medewerkers van de gemeente. Maar ook geven we voorlichting op scholen en worden gele kaarten uitgedeeld in de hoop bewustwording te krijgen van de hinder die vaak onbedoeld veroorzaakt wordt.
 • Wij zullen ons in ieder geval blijven inspannen om de toegankelijkheid van Vught te verbeteren voor ál haar burgers, valide of minder valide.

 

Samen werken aan een toegankelijker Vught: wat kunt u zelf doen

 • Overhangend groen op tijd snoeien
 • Fietsen stallen in de fietsenrekken of in de daarvoor bedoelde stallingen
 • Blindengeleidelijnen (witte stoeptegels met richels) te allen tijde vrijhouden
 • Afvalcontainers aan de rand van de stoep plaatsen (ook hier niet op de geleidelijnen plaatsen)
 • Invalideparkeerplaatsen vrijhouden voor kaarthouders
 • Met een open blik kijken naar uw directe woonomgeving en meedenken over verbeteringen

U kunt bij ons terecht voor informatie over lopende projecten of b.v. een toegankelijkheidstraining volgen.
Wellicht wilt u betrokken worden of uw deskundigheid inbrengen bij herinrichting binnen onze gemeente, neemt u dan contact op met de projectgroep Toegankelijk Vught: via nummer 06-21 64 14 56 (voorzitter) of mail naar: toegankelijkvught@gmail.com