Cliëntondersteuning

Wilt u ondersteuning bij een hulpvraag aan de gemeente?

Heeft u van de gemeente Vught huishoudelijke hulp, een vervoersvoorziening, hulpmiddelen of woningaanpassing nodig in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Of krijgt u een nieuwe indicatie?

Ouderen Samen vindt het belangrijk dat senioren hierbij ondersteuning krijgen van een onafhankelijke deskundige die vertrouwd is met de wensen en behoeften van senioren.
Misschien vindt u het lastig om uw hulpvraag goed in kaart te brengen. U hebt recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner die ervoor zorgt dat u er niet alleen voor staat. Het is heel prettig om bij een officieel gesprek met de gemeente iemand naast je te hebben die onafhankelijk is én verstand van zaken heeft. U kunt een beroep doen op de ondersteuning van deskundige vrijwilligers die hiervoor zijn opgeleid. Deze ondersteuning is gratis en onafhankelijk en uw privacy is volledig gewaarborgd. De cliëntondersteuner staat voor uw belang!

De cliëntondersteuner helpt om uw hulpvraag goed in kaart te brengen, bespreekt hoe het proces van de aanvraag verloopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure. Desgewenst is de cliëntondersteuner aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Later controleert hij (of zij) ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of hulpmiddelen u krijgt. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.

Alle senioren in Vught en Cromvoirt kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning door de vrijwillige ouderenadviseurs van Ouderen Samen en KBO.
Wilt u – eventueel naast de steun van een familielid of een voor u bekend persoon – hulp bij het aanvragen van een voorziening van de gemeente of bij het voeren van een keukentafelgesprek?
De cliëntondersteuners van Ouderen Samen of van de KBO komen bij u aan huis. Maak een afspraak via Ouderen Samen: info@ouderensamen.nl