Programma Samen Ouder

Programma Samen Ouder van het Oranje Fonds

Vanaf 1 januari 2018 werken Ouderen Samen, Seniorenbus Vught en ABZ samen in het Programma Samen Ouder. We willen – minimaal 25 – ouderen uit de eenzaamheid halen door activiteiten mét vervoer aan te bieden. Zowel in de Rode Rik als in WZC Theresia en in Huize Elisabeth. We krijgen hiervoor drie jaar subsidie van het Oranje Fonds.

In de Rode Rik rijgen we koffie drinken, warme maaltijd en diverse activiteiten (denksport, bewegen) aan elkaar tot een gezellige daginvulling. Mét inzet van vrijwilligers van de Rode Rik en van Ouderen Samen. Daarnaast wordt maandelijks op zondagmiddag een gezellige muziek- en dansmiddag georganiseerd in De Rode Rik. Ook is een start gemaakt met ‘Samen lunchen en bewegen’ op de eerste woensdag van de maand.

Ouderen Samen ziet eenzaamheidsbestrijding en -voorkoming als opdracht. Activiteiten zijn geen doel maar kunnen een middel zijn om mensen te verbinden. Samenwerking tussen verschillende organisaties is belangrijk omdat eenzaamheid bestrijden een complex vraagstuk is dat individuele oplossingen vraagt. Vrijwilligers hebben daarbij een belangrijke rol. We worden hierbij ondersteund door het Oranje Fonds met gelden, coaching en kennis.

Op 2 november hebben we op de Kennisdag van het Oranje Fonds informatie gekregen over het actieprogramma van VWS ‘Een tegen eenzaamheid”, onderdeel van het Pact voor de Ouderenzorg. Speerpunt in het programma zijn de 75-plussers. Belangrijk is dat zij waardevol ouder worden in de vierde levensfase. Meer dan de helft van de 75-plussers geeft aan zich matig tot ernstig eenzaam te voelen. In het programma is een jaarlijks bezoek aan huis bij iedere 75-plusser opgenomen. Met een landelijke coalitie en lokale coalities wil minister Hugo de Jonge van VWS: 1. Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken. 2. eenzaamheid doorbreken en duurzaam aanpakken. Voor meer informatie zie: www.samentegeneenzaamheid.nl en de website van het Oranje Fonds

We zijn op de goede weg met het verhogen van het aantal huisbezoeken aan 75-plussers, met volop activiteiten in De Rode Rik en met het programma Samen Ouder.

Laat een reactie achter