Ouderen Samen 10 jaar jong!

Ouderen Samen viert 10 jarig jubileum
Op 10 februari is het tien jaar geleden dat Ouderen Samen werd opgericht. In die tijd heeft de stichting zich ontwikkeld tot een belangrijke partner van organisaties die zich bezighouden met de vele senioren in Vught, waaronder 2500 75-plussers. Jeanne Heessels is na tien jaar afgetreden als voorzitter en opgevolgd door de even daadkrachtige Anneke van Wijmen. Tijd voor een nieuwe koers maar met gewaarborgde continuïteit. Door Maarten Kroese

Anneke van Wijmen, voorzitter. Jos Vermeulen, penningmeester. Tiny Halmans, secretaris. Bestuursleden Marijke Blanken, Marloes van Woerkom, Paul Oomen en communicatiemedewerker Joke Postma. Ze hebben er zin in. Anneke van Wijmen: “We hebben met dit bestuur veel kennis en kunde in huis. Ieder werkt vanuit zijn of haar eigen expertise, om de vele taken zo efficiënt mogelijk te verdelen. Daarom werken we als bestuur in duo’s, ieder met de verantwoordelijkheid voor een eigen takenpakket en een tweede persoon ter vervanging. Als voorzitter probeer ik het overzicht te houden, maar het werk hebben we goed verdeeld.”

Voor de uitvoering van de vele projecten zijn vrijwilligers onontbeerlijk. “Onze zestig vrijwilligers staan op 1! Ze vormen ons kapitaal. Zonder hen kunnen we net zo goed stoppen. Ze voeren niet alleen alle taken uit, maar leveren ons als bestuur de nodige feedback. Zo kunnen we tijdig bijsturen als dat nodig is. Ieder project wordt aangestuurd door een projectleider. Dat is soms een bestuurslid maar vaker een van de vrijwilligers. Leve onze vrijwilligers, het is ongelooflijk wat een energie en motivatie ze hebben. De stichting krijgt subsidie van de Gemeente Vught. Logisch, want onze vrijwilligers nemen de gemeente veel werk uit handen.”

Momenteel lopen er 8 verschillende projecten. Vrijwillige Ouderenadviseurs. Zij informeren, adviseren, activeren en/of verwijzen senioren en hun eventuele mantelzorgers in Vught en Cromvoirt op het terrein van welzijn, wonen, zorg, vervoer en inkomen. Cliëntondersteuners staan ouderen bij in onderhandelingen met klantmanagers van Wegwijs Plus, meestal betreffende toekenningen vanuit de Wmo voor huishoudelijke hulp, een vervoersvoorziening, hulpmiddelen of woningaanpassing. Woonadviseurs adviseren ouderen die in hun eigen woning willen blijven wonen. Met woningaanpassingen kunnen wooncomfort, veiligheid, en toegankelijkheid van de woning worden verbeterd en zelfredzaamheid en participatie worden bevorderd. De Bezoekdienst weduwen en weduwnaars ondersteunt ouderen bij hun rouwverwerking teneinde de kans op eenzaamheid en sociaal isolement te reduceren. De Activiteitencommissie Vught-Zuid biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten in de Rode Rik 2.0. De Zomerschool 55+ biedt thuisblijvende senioren samen met ABZ zo’n 30 verschillende activiteiten in de zomervakantie en trok afgelopen jaar zo’n 800 bezoekers. Inmiddels draait er ook een Winterschool. Toegankelijk Vught probeert te zorgen dat ook ouderen zo veel en lang mogelijk zelfstandig op pad kunnen en op alle gebieden mee kunnen doen.

Ouderen Samen is tevens partner in samenwerkingsverbanden als De Rode Rik 2.0, Vught voor Elkaar, Samen Sterk in de wijk, Armoedeoverleg Vught, Seniorenbus, Programma Samen Ouder (Oranjefonds), Fittest, Welzijn Vught en het Dementienetwerk Vught, dat onlangs het eerste Geheugencafé organiseerde in dePetrus.

V.l.n.r.: Anneke van Wijmen, voorzitter; Tiny Halmans, secretaris; Jos Vermeulen, penningmeester; 
Paul Oomen, bestuurslid; Marijke Blanken, bestuurslid; Marloes van Woerkom, bestuurslid (Foto’s:Joke Postma)

Laat een reactie achter