Informatie Zorg- en Huurtoeslag

Uit recent landelijk onderzoek van een aantal organisaties die de belangen van ouderen behartigen ( KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM) is gebleken dat zo’n 230.000 ouderen mogelijk zorg- en huurtoeslag mislopen. Dit is nogal schrikbarend. Ook in Vught zal dit vermoedelijk aan de orde zijn. Daar ligt onder meer een taak voor de Vrijwillige Ouderen Adviseurs!

We gaan met enkele bestuursleden van Ouderen Samen in het bestuurlijk overleg met wethouder Heijboer ervoor pleiten dat de Gemeente Vught heldere informatie hierover gaat geven op de website en ook op papier in de informatiemap die wij meenemen bij onze huisbezoeken. Kortom: een actief voorlichtingsbeleid!

Omdat het waarschijnlijk nog wel even op zich laat wachten voordat dit is gerealiseerd heb ik vast wat informatie opgezocht en in een paar A4tjes bij elkaar gezet, zodat wij vanaf nu dit onderwerp ter sprake kunnen brengen bij onze huisbezoeken en mensen erop kunnen attenderen wanneer dit voor hen van toepassing zou kunnen zijn.

Download Zorgtoeslag en huurtoeslag 2019. U kunt hier zelf al bekijken of u recht heeft op toeslagen.

Anneke van Wijmen
Ouderenadviseur en bestuur Ouderen Samen

Laat een reactie achter