GeheugenCafé Vught

Het GeheugenCafé Vught is een ontmoetingsplek met bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij dementie  

Omdat menselijk contact van belang is voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers is het Geheugencafé Vught opgericht.
Het GeheugenCafé Vught is een ontmoetingsplek met bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij mensen met geheugenproblemen. U kunt er terecht voor informatie, vragen over geheugenproblemen en ervaringen uitwisselen.
Vergeetachtigheid en dementie zijn bekende begrippen. Wanneer spreken we van vergeetachtigheid en wanneer van dementie? Wat betekent het krijgen van de diagnose dementie voor de patiënt en zijn naaste omgeving?
Er zijn veel verschillende hersenziekten die dementie veroorzaken. De bekendste is de ziekte van Alzheimer. Alzheimer is een vorm van dementie, maar niet alle vormen van dementie zijn Alzheimer.

Het GeheugenCafé Vught is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught.
Het GeheugenCafé Vught wordt beurtelings gehouden in DePetrus, Huize Elisabeth en Wzc Theresia, om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Voor data zie de agenda-flyer en de media.
Bij deze interessante thema-avonden worden vaak interactieve lezingen gegeven, waarin diverse onderwerpen over dementie aan de orde komen.
Het GeheugenCafé Vught is een ontmoetingsplek met bijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij dementie en is één van de activiteiten van het Dementienetwerk Vught

Het vervoer een probleem?
Senioren (55+) kunnen voor vervoer naar het Geheugencafé op de volgende manier gebruik maken van de Seniorenbus:
– mensen die vervoerd willen worden melden dat uiterlijk op 15 februari vóór 12.00 uur bij de Seniorenbus. Tel: 073-711 3191 of E-mail: seniorenbusvught@gmail.com
– abonnees van de Seniorenbus betalen met één bonnetje per rit (dus twee voor heen én terug)
– niet-abonnees en/of begeleiders van de abonnee betalen € 1,00 per rit (dus € 2,00 voor heen én terug) in de bus af te rekenen met gepast geld.

Voor in de agenda
Noteer alvast de volgende data waarop het Geheugencafé Vught plaatsvindt in uw agenda:
Op woensdag 19 juni 2019 vindt het Geheugencafé Vught plaats in Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang 19.30 u. Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 u.

“Casemanagement bij Dementie” een lezing door Trix van Oosteren over wat Casemanagement kan betekenen voor mantelzorgers en mensen met geheugenproblematiek

Na het stellen van de diagnose dementie komt er heel veel af op de persoon met dementie, maar ook op diens familie, vrienden en bekenden. Als het thuis moeilijker gaat kan een casemanager een belangrijke rol spelen in de begeleiding van mantelzorgers en de persoon met dementie.

Trix van Oosteren is als casemanager dementie werkzaam in Vught en ’s-Hertogenbosch en geeft in haar lezing aan wat casemanagement kan betekenen in het bijzonder bij dementie. Jacques Remmen, ervaringsdeskundige en lid van een lotgenotengroep, zal deze avond vertellen over zijn ervaringen met casemanagement rondom het dementieproces van zijn vrouw. De toegang is gratis. Wel graag aanmelden via geheugencafevught@gmail.com óf telefonisch bij ABZ: 073 6572000.


• Woensdag 11 september in Huize Elisabeth
• Woensdag 16 oktober in Wzc Theresia
• Woensdag 20 november in DePetrus
• Elke avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
De thema’s voor deze avonden worden nog gepubliceerd. Houd de media in de gaten.

Download de Folder GeheugenCafé Vught met de agenda 2019