Documenten

Hier vindt u belangrijke documenten van de Stichting Ouderen Samen.

Akte van Oprichting

Statuten 2017

Privacy Protocol 2019

Vrijwilligersbeleid 2019

Jaardocumenten:

Download de jaardocumenten in PDF: 2014 2015 2016 2017

2018

In 2018 wordt er een serie persberichten gemaakt over de diverse werkzaamheden van de vrijwilligers van Ouderen Samen. Hieronder worden de persberichten geplaatst.

2017

  • In 2017 werd er een behoefteonderzoek senioren gemeente Vught verricht door Prof. dr. M.J.M. Kardol, onderzoeksbegeleider Vrije Universiteit Brussel. De uitslagen van dit onderzoek werden verwerkt in een Rapport Behoefteonderzoek senioren gemeente Vught.
  • Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er vier bijeenkomsten gehouden, georganiseerd door Ouderen Samen. De senioren in Vught werd gevraagd of zij zich herkenden in het rapport. De uitkomsten werden verwerkt in een Plan van Aanpak.
  • In hetzelfde jaar rondde Laura Platter haar onderzoek ‘Deelnemen met Dementie in Vught‘ af. Hieronder het verslag van het onderzoek.