Scootmobieladviseurs

De groep Scootmobieladviseurs bestaat uit een aantal vrijwilligers, die hun vaardigheden inzetten om mensen te helpen een Scootmobiel te leren bedienen en gebruiken in het dagelijkse leven. Uitgangspunt is dat vrager voor deze klus geen hulp kan vinden in zijn/haar directe omgeving en het inschakelen van een professional niet tot de mogelijkheden behoort.

De hulp van Scootmobiel adviseurs is een aanvullende service op het reguliere aanbod. Bij een geringe kennis en voor het opfrissen van vakkennis of het op doen van meer zekerheid door oefening, kan gebruik gemaakt worden van Scootmobieladviseurs.Scootmobieladviseurs moeten ertoe bijdragen dat scootmobielgebruikers maatschappelijk actief kunnen blijven.

Uitvoeren van opdrachten:

Werkzaamheden van Scootmobieladviseurs:

 • geven van een of meerdere scootmobiellessen om de vaardigheden aan te leren of te verbeteren;
 • aanleren en toepassen van verkeersborden, verkeersregels, verkeerssituaties, e.a.  waarmee scootmobielgebruiker te maken heeft;
 • door oefening meer zekerheid verwerven door de scootmobielgebruiker voor het deelnemen aan het verkeer, het bezoeken van winkelcentra en andere openbare voorzieningen en de eigen woonomgeving;
 • routes aanleren naar locaties die men regelmatig bezoekt;
 • ondersteunen van scootmobielcursussen van Toegankelijk Vught;
 • adviseren over het gebruik van de scootmobiel;
 • adviseren van organisatoren van scootmobielclubs, scootmobieltochten e.d.

 

Wat doet Scootmobiel adviseurs niet:

Voorop moet staan, dat geen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, die normaliter worden uitgevoerd door:

 • Welzorg of een andere leverancier;
 • professionele dienstverlening zoals 5 aanvullende lessen door een ergotherapeut;
 • reparaties aan de Scootmobiel
 • kleine herstelwerkzaamheden aan de Scootmobiel zoals is afgesproken met Welzorg en de gemeente Vught.

 

1109 VOA3

Aanvragen voor hulp van een scootmobieladviseur aan een scootmobielgebruiker of mantelzorger kunnen worden gedaan bij:
Mantelzorgplaza Ma t/m do van 14-17uur in de bibliotheek persoonlijk
Telefoon 073-6840053  (of verzoek inspreken op de voicemail op andere tijden.)
Via de email: vhd@welzijnvught.nl of info@mantelzorgplaza.nl

Laat een reactie achter