Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Als u zestig bent of ouder en u heeft nog niet zo lang geleden uw partner verloren, zou u dan niet graag af en toe met een lotgenoot willen praten?

Dat kan nu dankzij de Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars

Het overlijden van een partner is een aangrijpende gebeurtenis. Voor u als nabestaande breekt er een moeilijke periode aan. Juist nu heeft u behoefte aan veel steun. Praten met mensen die u begrijpen omdat ze uit eigen ervaring weten wat het is om je partner te verliezen, kan een belangrijke bijdrage en aanvulling zijn op al bestaande ondersteuning vanuit de omgeving. Om die hulp en steun te kunnen bieden heeft stichting Ouderen Samen de Bezoekdienst Weduwen en Weduwnaars opgezet.

Voor wie is de bezoekdienst bestemd?
De bezoekdienst biedt ondersteuning aan weduwen en weduwnaars van 60 jaar en ouder waarvan de partner gedurende het afgelopen jaar is overleden.

Wat houdt de bezoekdienst in?
De bezoekdienst ondersteunt weduwen/weduwnaars in Vught en Cromvoirt. Een vrijwilliger komt een Ć  twee keer in de maand bij u op bezoek en praat met u over uw verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt. U wordt in principe tien keer bezocht door de vrijwilliger. Aan de bezoeken zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt de bezoekdienst?
Moniek van Oss maakt een afspraak met u voor een kennismaking. Als u aangeeft dat u van de bezoekdienst gebruik wilt maken spreekt u met de vrijwilliger die u vervolgens komt bezoeken af hoe vaak en wanneer u bezocht wilt worden.

Wie zijn de bezoekers?
De bezoekers zijn vrijwilligers die zelf weduwe of weduwnaar zijn. Zij kunnen goed luisteren. De vrijwilligers zijn getraind in gespreksvoering en in het helpen bij rouwverwerking. Uit eigen ervaring weten zij wat het is om alleen te komen staan.

Informatie en aanmelding: voor meer informatie over de bezoekdienst kunt u contact opnemen met projectleider Moniek van Oss van Divers/Welzijn Vught, telefoonnummer 06-46768108 (bij afwezigheid kunt u een boodschap achterlaten) of mail naar info@ouderensamen.nl