Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Het doel van de Bezoekdienst is het bieden van gerichte ondersteuning aan 55-plussers in Vught bij rouwverwerking teneinde de kans op eenzaamheid en sociaal isolement te reduceren.

Wat doet de Bezoekdienst?

De Bezoekdienst zorgt ervoor dat ervaringsdeskundige vrijwilligers één of twee keer per maand langs gaan bij mensen die drie tot twaalf maanden ervoor hun partner verloren hebben. De bezoeken vinden gemiddeld tien keer plaats en duren één tot twee uur per keer.

De vrijwilliger biedt een luisterend oor en ondersteunt bij de verwerking van het verlies. Een belangrijk element is de gelijkwaardigheid. De oudere voelt zich gesteund, de vrijwilliger voelt dat hij nodig is en er kan zijn voor de ander. De projectleider Moniek van Oss van Welzijn Vught/Divers draagt zorg voor de matching tussen vrijwilliger en deelnemer door eerst een huisbezoek (intake) af te leggen bij de deelnemer en deze vervolgens te koppelen aan een geschikte vrijwilliger. Bij complexe rouwproblematiek wordt verwezen naar de hulpverlening.

Wie zijn de vrijwillige medewerkers?

De vrijwillige medewerkers van de Bezoekdienst zijn minimaal twee jaar weduwe c.q. weduwnaar. Zij kunnen goed luisteren en zijn voldoende mobiel. Uit eigen ervaring weten zij wat het is om alleen komen te staan. De vrijwillige medewerkers worden voorafgaand aan de bezoeken getraind in gespreksvoering en in het helpen bij rouwverwerking. Het werk vraagt ongeveer twee dagdelen per maand. De vrijwilligers worden ondersteund door de projectleider in de vorm van informatie, advies en overleg. Vrijwilligers nemen deel aan intervisiebijeenkomsten die eens per twee maanden worden georganiseerd door de projectleder. Daarnaast kunnen vrijwilligers ten alle tijden een beroep doen op projectleider.

Fasering

Januari/februari 2018: werving vrijwillige medewerkers
Maart/april 2018: training vrijwillige medewerkers (5 dagdelen)
April 2018: werving deelnemers
Mei 2018: start bezoeken

Werving vrijwillige medewerkers

Stichting Ouderen Samen is op zoek naar vrijwillige medewerkers die weduwen en weduwnaars willen bezoeken. Het bezoek kan een belangrijke bijdrage en aanvulling zijn op de al bestaande ondersteuning vanuit de omgeving.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over de bezoekdienst? Neem dan contact op met de projectleider: Moniek van Oss van Welzijn Vught/Divers. U kunt haar bereiken op telefoonnummer: 06-46768108 of per email: m.vanoss@divers.nl

Laat bij afwezigheid een boodschap achter op de voicemail dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.