Politiek debat op 12 maart 2018

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. organiseert Stichting Ouderen Samen een politiek debat met alle lijsttrekkers van de Vughtse politieke partijen. Het debat wordt gehouden op maandagavond 12 maart 2018 in Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48 en begint 19.30 uur. Koffie en thee staan vanaf 19.00 uur klaar. Belangstellende senioren zijn van harte welkom!

Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Senioren willen in Vught blijven wonen, veilig de deur uit kunnen gaan en gewoon mee blijven doen. Het bestuur van Ouderen Samen roept de politieke partijen op om zich extra in te spannen voor ouderen in de raadsperiode 2018-2022.

Senioren willen in Vught blijven wonen

Er is in Vught een groot tekort aan betaalbare woningen voor ouderen. Steeds meer ouderen willen verhuizen naar een passende woning, omdat de huidige woning vaak té groot is en niet aangepast aan hun beperkingen. Ouderen Samen-voorzitter Jeanne Heessels: “Betrek senioren actief bij de ontwikkeling van woningbouwplannen, bijvoorbeeld bij de Wieken. En bouw meer woningen voor senioren in een redelijke prijsklasse. Senioren kunnen dan hun huizen vrijmaken voor jonge gezinnen”.

Ouderen willen veilig de deur uit

In een veilige woonomgeving kunnen senioren zelf boodschappen doen, een wandeling maken of bij iemand op bezoek gaan. “Geef meer aandacht aan de verkeersveiligheid van ouderen: maak fietspaden en trottoirs veilig begaanbaar en zorg voor herkenbare, openbare toiletten”.

Ouderen willen gewoon meedoen

Mee blijven doen in de samenleving is belangrijk, ook als je ouder wordt en langer zelfstandig woont. “Maak meer ontmoetingsplekken, onder meer in de omgeving van het Mariaplein, met voldoende activiteiten voor ouderen in hun eigen wijk”, vindt Jeanne Heessels. “Laat Move niet alleen jongeren maar ook ouderen stimuleren om meer aan (aangepaste) beweging te doen. Goede voeding, bewegen en veiligheid voorkomen problemen met de gezondheid én daarmee een beroep op de zorg”.

Bent u ook benieuwd?

Deze en andere onderwerpen komen aan bod op maandag 12 maart 2018 in het politieke debat met de lijsttrekkers. Bent u ook benieuwd hoe de Vughtse politiek hier in de komende jaren aan wil werken? En wilt u daar ook een stem in hebben?

Alle belangstellende senioren uit Vught en Cromvoirt zijn welkom. Tijdens het debat kunnen zij vragen stellen aan de lijsttrekkers.

Lees de Bijdrage raadsperiode 2018 – 2022 van Ouderen Samen

 

Een reactie

  • Sylvia Dangé schreef:

    Beste mensen, ik hoop dat er een goede en stevige gesprekleider(ster) is die meneer Pennings van Gemeentebelangen eens goed aanspreekt, waarom er telkens dure onbetaalbare woningen in Vught worden gebouwd. Dan denk ik niet alleen aan 50+ maar ook aan starters. Ik hoop echt dat deze avond inhoudelijk gezien ook iets toevoegt aan deze discussie. Met vriendelijke groet, Sylvia Dangé

Laat een reactie achter