Cliëntondersteuning

In de Wmo 2015 is geregeld dat iedereen die zich tot de gemeente Vught wendt voor huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning.

De Wmo-aanvraag is veel meer dan in het verleden een overleg tussen cliënt en de gemeente. Het is heel prettig om bij een officieel gesprek iemand naast je te hebben, onafhankelijk én met verstand van zaken.
De cliëntondersteuner van Ouderen Samen:

· kan de Wmo-vraag verhelderen,

· bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt en

· kan op uw verzoek aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente.

Ook bewaakt hij of zij dat het verslag van het onderzoeksgesprek of het keukentafelgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt.

Ouderen Samen vindt het belangrijk dat senioren ondersteuning kunnen krijgen van een onafhankelijke deskundige, die vertrouwd is met de wensen en behoeften van senioren en die hun taal spreekt.

Sinds 1 januari 2016 is Stichting Ouderen Samen lid van Zorgbelang Brabant. Zorgbelang Brabant komt op voor de belangen van alle gebruikers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in Brabant. Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning aan inwoners. Dat kan via informatie, advies of algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie.

Cliëntondersteuning heeft twee doelen:

  • dat u zichzelf goed kunt redden en mee kunt doen aan de samenleving. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door hulp van de buren of vrijwilligers, mantelzorg of een voorziening van de gemeente;
  • dat u het gevoel hebt dat er daadwerkelijk iemand naast u staat bij een vraag om ondersteuning aan de gemeente.

Cliëntondersteuning versterkt de positie van de cliënt, door te helpen met het formuleren van de hulpvraag, het maken van keuzes en het oplossen van problemen. In principe kunnen alle senioren in Vught en Cromvoirt een beroep doen op cliëntondersteuning voor de vrijwillige ouderenadviseurs van Ouderen Samen.

Ondersteuning nodig?

Wilt u graag ondersteund worden bij een vraag om hulp of een voorziening aan de gemeente? Dan kunt u bellen naar Welzijn Vught, 073-656 53 50 of e-mailen naar info@welzijnvught.nl

Persbericht 1

Persbericht 2