Info zorg/WMO/gemeente

Bij Ouderen Samen hebben wij veel informatie voor u verzameld:


 • Van overgangsjaar naar nieuwe normen huishoudelijke hulp
  Hebt u hulp bij het huishouden via Wegwijs+? En maakt u daarvoor gebruik via Vughterstede, IVT of Tzorg? Vanaf 1 januari 2016 is er veel veranderd. Het resultaat telt: een schoon en leefbaar huis. Lees er alles over: Van overgangsjaar naar nieuwe normen huishoudelijke hulp
 • Folder 2016: huishoudelijke hulp vanuit de Wmo van november 2016.
  N.a.v. de nieuwe contracten m.b.t. de hulp bij het huishouden en de duidelijkheid die de gemeente uit willen stralen naar de klanten is er een nieuwe folder hulp bij het huishouden gemaakt.

 • 2015 was het jaar van – onder meer – de nieuwe Wmo en de nieuwe rol van gemeenten daarin.
  Gemeenten moeten mensen helpen langer zelfstandig te wonen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van huishoudelijke hulp, dagbesteding of woningaanpassingen. Door de zorg dicht bij de burger te organiseren kan het goedkoper en beter, is de gedachte. Dat lokaal maatwerk geleverd moet worden en gemeenten daarom veel beleidsvrijheid hebben betekent niet dat ‘alle mag’. Over de juridische kaders waar gemeenten zich aan moeten houden heeft ouderenbond Anbo samen met advocaat Matthijs Vermat spelregels opgesteld. De Spelregels Wmo 2015 moeten een einde maken aan de ondoorzichtige wijze waarop veel gemeenten het onderzoek naar iemands persoonlijke situatie uitvoeren.Het jaar 2015 was het jaar van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo). Veel senioren weten niet wat hun rechten zijn rondom de Wmo. Uit onderzoek van ANBO blijkt dat veel gemeenten onduidelijk of zelfs misleidend communiceren over de Wmo. Ook kwamen er meldingen binnen van gemeenten die simpelweg zeiden: ‘u krijgt geen – of minder – huishoudelijke hulp’, zonder dat daar zorgvuldig onderzoek aan ten grondslag lag. Kortom: het is hard nodig dat er heldere spelregels komen voor gemeenten rondom de Wmo.
  Duidelijkheid
  Wanneer een burger een beroep doet op hulp, is de gemeente wettelijk verplicht een zorgvuldig onderzoek in te stellen naar de persoonlijke situatie. Maar wat een zorgvuldig onderzoek dan precies is, staat niet letterlijk in de wet. De spelregels die ANBO met Wmo-advocaat Vermaat heeft opgesteld zijn hier wél helder over. Hiermee wordt duidelijk wat de rechten en plichten van overheid en burgers zijn. Vanaf de melding van de hulpaanvraag tot aan het verslag van het onderzoek en het daaropvolgende besluit. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel moet de hulpvrager bijvoorbeeld van te voren weten wat er in het onderzoek aan de orde komt zodat hij of zij zich goed kan voorbereiden. En na afloop moet de burger weten wat de status van het onderzoeksverslag is en weten dat hij of zij het recht heeft om een maatwerkvoorziening aan te vragen.Lees er alles over in: spelregels_wmo_2015 van de ANBO.

 • Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein. Opvang onvrede burger, voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht, verbeteren kwaliteit dienstverlening. Lees er alles over wat een
  WMO vertrouwenspersoon Sociaal Domein voor u kan betekenen als u problemen heeft met het aanvragen van zorg.


Laat een reactie achter