Persoonlijk advies: antwoord op vragen

Bij het ouder worden rijzen er soms vragen. Waar kunt u in vertrouwen een antwoord krijgen op vragen als: waar vraag ik hulpmiddelen aan, kan ik in mijn eigen huis blijven wonen, wie kan mij helpen als er iets met mij gebeurt?

Voor de verschillende vragen kunt u advies aanvragen. Uw aanvraag wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. U kunt adviezen vragen voor de volgende onderwerpen:


 • Ouderenadvies: de regelingen en voorzieningen op het brede terrein van wonen, welzijn, zorg, inkomen en vervoer zijn zo ingewikkeld en onbekend dat het vaak moeilijk is voor senioren en hun mantelzorgers om hierin de weg te vinden. De vrijwillige ouderenadviseur gaat met de oudere op zoek naar het juiste antwoord op de vraag en dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld woningaanpassing, vervoersvoorziening, huishoudelijke zorg, bijzondere bijstand, bezoek van de Zonnebloem, doorverwijzing naar professionele hulp of de administratie eens op orde brengen. Lees meer over de dit advies, en hoe u dit kunt aanvragen: Lees verder over ouderenadvies…;

 • Cliëntondersteuning In de Wmo 2015 is geregeld dat iedereen die zich tot de gemeente Vught wendt voor huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. De Wmo-aanvraag is veel meer dan in het verleden een overleg tussen cliënt en de gemeente. Het is heel prettig om bij een officieel gesprek iemand naast je te hebben, onafhankelijk én met verstand van zaken.
  De cliëntondersteuner van Ouderen Samen:
  – kan de Wmo-vraag verhelderen
  – bespreekt met u hoe het proces van de aanvraag loopt en
  – kan op uw verzoek aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente.
  Ook bewaakt hij of zij dat het verslag van het onderzoeksgesprek of het keukentafelgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt. Lees verder over Cliëntondersteuning…

 • Woonadvies: kan ik in mijn huis blijven wonen? Een woonadviseur komt bij u thuis uw woning inventariseren. In een eerste bezoek loopt de adviseur met u door de woning en meet diverse gegevens op. In een tweede bezoek krijgt u een advies-op-maat op papier uitgereikt. Lees meer over het woonadvies, en hoe u dit kunt aanvragen: Lees verder over woonadvies;

 • Bij Mantelzorgplaza kunt u een scootmobieladvies aanvragen. De hulp van Scootmobiel adviseurs is een aanvullende service op het reguliere aanbod. Bij een geringe vaardigheden, voor het opfrissen van kennis of het op doen van meer zekerheid door oefening, kan gebruik gemaakt worden van een Scootmobieladviseur. U leert een Scootmobiel te be-dienen en gebruiken in het dagelijkse leven. Ook mantelzorgers kunnen voor scholing en advies terecht bij deze dienst van de Vrijwillige Hulpdiensten. Lees meer over de scootmobieladviseur, en hoe u dit kunt aanvragen: scootmobieladviseur

 • Mantelzorgmakelaar Akkie de Rouw is sinds 2012 werkzaam voor Mantelzorgplaza Vught. De mantelzorgmakelaar probeert de druk op de schouders van de mantelzorger te verlichten, door praktisch te helpen met allerlei regeltaken. Zij weet de weg te vinden in het web van regels, wetten, voorzieningen, instellingen en subsidies. Op verzoek neemt de mantelzorgmakelaar de regeltaken over en werkt nauw samen met instellingen in Vught, ‘s-Hertogenbosch en omstreken. Akkie de Rouw is in dienst bij welzijnsonderneming Divers als mantelzorgmakelaar voor zowel de gemeente ’s-Hertogenbosch als voor de gemeente Vught. Lees meer… (u komt bij Mantelzorg Plaza).

 • Ik heb af en toe een rolstoel of scootmobiel nodig. Hoe kan ik dat regelen? Lees meer…

 

 

 

Laat een reactie achter